04-8573232

דברי פתיחה

טירת כרמל משקיעה משאבים רבים בתושבים ובקהילה שלה. המחלקה לשירותים חברתיים בעיר מתמודד עם אתגרים מקצועיים רבים, בד בבד עם הגידול במספר התושבים. עם זאת, העירייה דואגת לפיתוח המחלקה ומברכת על הקיים. ביחד עם עובדי המחלקה נפעל לפיתוח ומתן שירותים ייחודיים לאוכלוסיות השונות ברחבי העיר, נקבע יעדים אסטרטגיים לקידום רווחת התושב ונחתור להשגתם. המחלקה שם כמטרה לנגד עיניו ערכים של שקיפות ארגונית, דיאלוג עם הפרט והקהילה כאחד ומצוינות באיכות השירותים הניתנים לתושב. השירות לתושבי העיר ניתן ע”י צוות מקצועי ומיומן של עובדים ומתנדבים הפועלים הן כיחידים והן במסגרת ארגונים חברתיים רבים בעיר.

טירת כרמל הנה עיר של אנשים, של אהבה וחום והמחלקה לשירותים חברתיים לוקחת חלק משמעותי בעיצוב חיי הקהילה שלה ושמירה על חוסנה. ראש העיר, אריה טל, ציין בדבריו “אני גאה בעיר בה חיים לא מעט מגזרים, דתיים לצד חילוניים, עולים לצד ותיקים ועדיין נושבות בה רוחות של קהילה תומכת ומגובשת”.

אתם מוזמנים ליצור קשר עם היחידות השונות המפורטות בחוברת זו וליהנות מכלל שירותי המחלקה המוצעים לרווחתכם. תוכלו לפנות אליהם בכל שאלה או בעיה כדי לקבל את התמיכה וההכוונה שיתאימו עבורכם.


המחלקה לשירותים חברתיים בטירת כרמל עוסקת במגוון רחב של תחומים ופעילויות שמטרתם לסייע ביצירת שינוי חיובי בחיי הפרט, המשפחה והקהילה הזקוקים לכך.

אני מאמינה כי שירות הולם ללקוחות הינו תוצר של תהליך שבו נעשית הלימה מתמדת בין צרכי הלקוחות המשתנים, הסביבה המקצועית והסביבה הארגונית לבין המענה המקצועי של המחלקה. אני מפעילה רצף מענים מתפתח של שירותים מערכתיים ורב- מקצועיים, תוך שימת דגש על הדדיות, שותפות, איכות, זמינות ועל בסיס ערכי העבודה הסוציאלית.

המחלקה לשירותיים חברתיים בעיריית טירת כרמל שותפה בעיצוב המדיניות החברתית בעיר ופועלת בשותפות עם שאר מחלקות העירייה לקידום תהליכים חברתיים חיוביים ולצמצום מצבי סיכון.

מניסיוני, יודעת אני כי לעיתים קיים קושי לפנות בבקשת עזרה למחלקה לשירותים חברתיים. אך ברצוני לעודד את כל מי שחושב שהוא יכול להיעזר בשירותינו ולזכור כי “אין הבישן למד ולא הקפדן מלמד”
בחוברת שלפניכם יפורטו מגוון שירותי המחלקה ואתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.