04-8573232

היחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו זכתה בפרס שר העבודה והרווחה למצוינות

היחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו במחלקה לשירותים חברתיים, טירת כרמל זכתה בפרס שר העבודה והרווחה למצוינות – מיזמים מצטיינים בתקופת משבר הקורונה.

משבר הקורונה העמיד בני משפחה של אזרחים וותיקים במצבים קשים ואף בלתי אפשריים בהם הם אינם יכולים לגשת ליקיריהם בהיותם אוכלוסייה בסיכון, אולם בד בבד הם מחויבים להמשיך ולסייע להם כפי שהיה בשגרה. 

מצב זה הביא בני משפחה רבים למצבי מצוקה קשים, על רקע החרדה שחשו ובכלל זה מצבים של בלבול, לחץ וכעסים. מצבים רגשיים אלה הביאו לקשיים בתפקוד, הן בתפקוד האישי שלהם והן באופן הגשת הסיוע לבני משפחתם הקשישים. דבר זה השפיע על מצב רוחם, איכות חייהם ואיכות הקשר עם בני המשפחה ובמצבים מורכבים אף לאיבוד שליטה וחוסר תפקוד. 

במיוחד בתקופה מלחיצה זו, עלה הצורך לזהות נכונה את הקשיים והחסמים העומדים בפני בני המשפחה, באופן מהיר ומיידי כשהתוצאה הרצויה היא להשיג רווחה נפשית ושליטה במצב. המטרה היא להגיע למצב בו שני הצדדים מרוויחים ומשיגים שביעות רצון. 

במסגרת קשר קצר מועד ובתהליך מתומצת וייעודי שמטרתו לספק לגיטימציה למצב המיוחד והמורכב שבו עומד בן המשפחה, ביקשנו להביא אותו לזהות את השלב שבו הוא נמצא ולהשיג את העזרה הדרושה לו. 

כלי הטיפול "שביל לבני משפחה" מאפשר במסגרת שיחה אחת, וירטואלית או פרונטלית, להגדיר באופן עצמי או בסיוע מטפל את תפקידם כ"בני משפחה מטפלים", להביא למודעות את הצרכים שלהם ואת הצורך לבקש עזרה. 

הכלי פורסם בעיתון American association of retired persons .