04-8573232

המחלקה לשירותים חברתיים אירחה סטודנטים לעו"ס מאוניברסיטת חיפה

עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית תש"פ, אירחה השבוע המחלקה לשירותים חברתיים, קבוצת סטודנטים לעו"ס מתכנית ההשלמות, לביקור לימודי ומפגש להכרת מערך השירותים החברתיים הניתנים בעיר. את האירוע כיבדו בנוכחותם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, איתנה שר שלום, סגנית המנהלת רותי פרידמן, ורכזת העבודה הקהילתית במחלקה נחמה אבירן.
המפגש בטירת-כרמל נערך במסגרת ימי אוריינטציה הנערכים לסטודנטים, לצורך למידה וחשיפה של  עבודת העו"סים והיכרות עם צוות המחלקה.
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, איתנה שר שלום בירכה את הסטודנטים לרגל פתיחת שנת הלימודים וסקרה בפניהם את המענים והשירותים הניתנים על ידי המחלקה.
את הסיור ליוותה רכזת לימודי שדה באוניברסיטת חיפה, עו"ס מיקה יניב, שהודתה למחלקה על הביקור במחלקה וציינה כי הביקור היה מרענן ומלמד, הסטודנטים קיבלו מידע רב על פעילות המחלקה והתרשמו מהעשייה למען הקהילה".