04-8573232

כבוד: תעודת הוקרה למחלקה לשירותים חברתיים על תפקוד במשבר קורונה

במסגרת ישיבת עבודה השבוע בהשתתפות מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים איתנה שר-שלום ומפקחי משרד הרווה, הוענקה למחלקה תעודת הוקרה על תפקודה במשבר קורונה והסיוע לאוכלוסיית העיר.
בפגישה גם נדונו תכניות העבודה לשנת 2020 ובוצע סיכום ובקרה לשביעות רצון מפקחי המשרד. מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים איתנה שר-שלום הודתה למפקחי המשרד ושיבחה את צוות עובדי המחלקה על תפקודם.