04-8573232

"מרכז משלים למשפחה" ו"פארק נגיש" – פותחים את הקיץ