04-8573232

משלוחי מנות לאזרחים ותיקים בודדים בחג הפורים

שיתוף פעולה בין היחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו במחלקה לשירותים חברתיים טירת-כרמל, לבין הגרעין התורני 'בגדלות' הפועל בעיר, הוביל לאחרונה למיזם מרגש בו העניקו בנות השירות הלאומי בעיר 20 משלוחי מנות לאזרחים ותיקים המתגוררים בגפם.
המצרכים נאספו על ידי תושבי העיר, ובנות השירות הלאומי ארזו והכינו עבור הקשישים.
אזרחית וותיקה ביקשה להודות לבנות השירות הלאומי על המחווה המרגשת ופנתה ליחידה לאזרח הוותיק ומסרה את תודתה על משלוח המנות שקיבלה. לדבריה כל השנה היא חשה לבד וכשהגיעו בנות הגרעין, היא  מאוד התרגשה מתשומת הלב והיחס החם.