04-8573232

נובמבר במועדון "פנאי פלוס" לאנשים עם נכויות