04-8573232

סורגים בקהילה – קול קורא לאזרחים ותיקים