04-8573232

פנינג נגישות בשיפמן 24.12.18

נפתחה תכנית הסברה שנתית בנושא "אנשים עם מוגבלות" בתיכון "שיפמן"

 

לרגל חודש המודעות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות-חודש דצמבר- החלה לפעול תכנית הסברה לנוער בתיכון "שיפמן". את התכנית מובילים "מרכז משלים למשפחה ו"פארק נגיש" שע"י המחלקה לשירותים חברתיים בעיר.

 

ביום שני, 24/12, כ-160 תלמידי כיתות ט' בתיכון  "שיפמן" עברו הפנינג פעילויות בנושא מגבלות פיזיות, חושיות וקוגנטיביות. בני הנוער עברו בין מספר תחנות ובכל תחנה הם התנסו במגבלה אחרת וכן, שוחחו ושאלו שאלות אדם עם אותה מגבלה.

היום עבר בצורה מוצלחת ביותר, התלמידים סיפרו שלמדו רבות מהתנסות במגבלות שונות ומהשיח הפתוח שהתקיים.

במהלך השנה הקרובה יעברו התלמידים בשכבה רצף מפגשים חווייתיים במטרה לקבל ידע על המגבלות השונות, לחוות מפגש ישיר עם אנשים עם מגבלות ולהבין את ההתמודדויות בחיי האדם עם המגבלה ובני משפחתו.