04-8573232

פעילות דצמבר – מועדון פנאי פלוס – לאנשים עם נכויות