04-8573232

קו חם למתן סיוע למשפחות ויחידים הנמצאים בבידוד