04-8573232

שיקום האסיר

רכזת שיקום אזורי במסגרת רש"א מספקת מענה טיפולי לאסירים בפיקוח תכנית שליש ואסירים וולנטריים באמצעות:

  • בדיקת התאמה של המועמדים לתכנית שיקום.
  • גיבוש התכנית הטיפולית.
  • ביצוע טיפול פרטני.
  • סיוע בצרכים קונקרטיים, תיאום ותיווך אל מול גורמי חוץ רלוונטיים.
  • כתיבת הערכות תקופתיות אחת לשלושה חודשים.
  • הבעת עמדה ו/או המלצה בעניין שינוי תנאי מתנאי השחרור.

 

העבודה נעשית בשיתוף עם אגפי הרווחה העירוניים תוך שימת דגש מרכזי על המשכיות הטיפול בקהילה במטרה להביא למניעת מועדות ולשיקום האסיר.