04-8573232

29 בוגרים חדשים של תכנית אוניברסיטה בעם בטירת-כרמל

מחזור נוסף של תכנית אוניברסיטה בעם בטירת-כרמל, הסתיים השבוע.

בטקס מכובד במעמד מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים איתנה שר-שלום, הוענקו תעודת הוקרה ל-29 בוגרי תכנית אוניברסיטה בעם.  השנה, לראשונה משתתפי התוכנית למדו את הקורס מדעי הרפואה ונחשפו לתכנים מעניינים ומגוונים בתחום זה.

תוכנית אוניברסיטה בעם היא מודל ייחודי ארצי ופועלת  ביוזמת ובליווי מקצועי של המחלקה לשירותים חברתיים בעיר בהובלת   שושי לאו עו"ס קהילתית . מטרת התוכנית היא לאפשר השוואת הזדמנויות באמצעות צמצום פערי ידע והשכלה וזאת על ידי הענקת ידע מעשי למשתתפי התוכנית כאמצעי להגדלת מרחב ואפשרויות הפעולה שלהם, התוכנית פועלת להעצים את היכולות האישיות של הלומדים ,להעניק את הרצון והכלים להמשיך ולהתפתח הן מבחינה לימודית והן מבחינה תעסוקתית .
במסגרת התוכנית המשתתפים מגיעים אחת לשבוע לאוניברסיטת חיפה ולומדים  קורס מבוא באחד מהתחומים הבאים : משפט, כלכלה, פסיכולוגיה ורפואה.