04-8573232

ביום המעשים הטובים השנה אספו הבית החם תרומה של 500 שח ביריד אותו ערכנו. היום הגיעו הבנות למעלה הכרמל לביהס מאור למסור את התרומה, היה מרגש