04-8573232

האגף הרווחה והשירותים החברתיים מציין את יום האישה הבן לאומי