04-8573232

האגף לשירותים חברתיים בטירת כרמל מציין את יום השואה