04-8573232

האגף לשירותים חברתיים מציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל