04-8573232

הכשרה מנהיגות להסברה

ביום ראשון האחרון הסתיימה ההכשרה של מנהיגות להסברה משפחות מיוחדות ,מטעם האגף הרווחה ושירותים חברתיים, צוות שיקום.

הקבוצה נפגשה כחמישה חודשים במהלכה למדו המשתתפות תכנים על שינוי עמדות, מנהיגות והובלה חברתית, עמידה מול קהל ועוד. את ההכשרה עברו ע"י מנחה מטעם חברת אקומנא  חן גן אל ועו"ס פארק נגיש אפרת ורדי. 

כחלק מהתהליך המשתתפות יצרו עבורן שם ולוגו – "מחוברות" מנהיגות להסברה משפחות מיוחדות ובנו חזון: קבוצת "מחוברות" כמובילת  שינוי תחום ההסברה בנושאי שיקום וצרכים מיוחדים בטירת כרמל, תפעל למען ובתוך קהילת הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם. באמצעות דוגמא אישית, עשייה קהילתית ופעילויות הסברה במדיות השונות ובכך תקדם את ערכי השוויון, קבלת האחר והשונה , מודעות, הבנה, הכלה, חשיפה ואת היחס החיובי כלפי  הקהילה. 

במהלך ההכשרה המשתתפות התנסו בפרויקט ראשון של הסברה שהתקיים ביום המעשיים הטובים. 

בימים אלה "מחוברות" מתכננת את המשך הפעילות שלה מתוך כוונה לייצר שינוי עמדות  חיובי לאנשים עם צרכים מיוחדים ולשילובם האמיתי בחברה.