04-8573232

המיתר מתכבד מחר לקיים זכרון בסלון לזכר בן העיר דוד חיים שוקרון זל

מחר יום ג במיתר בשעה ארבע התכנסות