04-8573232

הרמת כוסית מתנדבי מרכז שי״ל

אחרי החגים יתחדש הכל עם מתנדבים מקצועיים במרכז למען התושבים בנושא מיצוי זכוית