04-8573232

התנדבות בקהילה

החזון של היחידה להתנדבות הוא שכל אזרח וכל ארגון בעיר יתנדבו על פי אפשרויותיהם וכישוריהם ויתרמו כפי יכולתם לפרט, לארגון, ולמשפחה, לקהילה, לישוב ולמדינה. זאת למטרות חיזוק הערבות ההדדית תוך הפיכת ההתנדבות "לדרך חיים".
היחידה להתנדבות היא מרכז מקצועי לניהול תחום ההתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים. היחידה עוסקת בגיוס, הכשרה, הפעלה של מתנדבים, אתור צרכים, השמה ותגמול למתנדבים.

הוכח מחקרית כי התנדבות לצד העזרה לאנשים הזקוקים לכך תורמת רבות גם למתנדבים. המתנדבים מקבלים תחושת סיפוק ותחושה טובה, מילוי שעות פנאי, העלאת הערך העצמי, עניין אישי, מציאת קבוצת השתייכות, הכרות עם אנשים חדשים ואפשרות לחיקוי עוולות חברתיות וסביבתיות.
היחידה יוזמת פרוייקטים ומרחיבה את האפשרויות להתנדבות כך שיתאימו לכישוריו של כל מתנדב.
מגוון האפשרויות להתנדבות ראו בנספח המצ"ב.
 
אם אתה בן 18 ומעלה אתה מוזמן להתנדב.

אומרים תודה: ערב הוקרה נערך למתנדבים בטירת-כרמל – לחץ כאן

 
לפרטים: עו"ס דקלה בנדו בטלפון: 04-8573232