04-8573232

התסתיימה סדרה של סדנאות בנושא התמכרויות

הסתיימה סדרה של סדנאות בהובלתה של שירן בבתי הספר בנושא התמכרויות….

סדנאות מוצלחות ומאתגרות….

יישר כוח לשירן