04-8573232

חזון המחלקה

חזון המחלקה לשירותים חברתיים – טירת כרמל

המחלקה לשירותים חברתיים מובילה שינוי אישי, משפחתי, חברתי וקהילתי ע"י יצירת רצף מענים ושירותים נגישים, זמינים ואיכותיים המותאמים לצרכים המשתנים של הלקוחות. כמו כן, אנו פועלים בראיה מערכתית, רב מקצועית ומושתתת על ערכי העבודה הסוציאלית – הדדיות, שותפות, שקיפות, יוזמה וחדשנות, כבוד הדדי ורגישות תרבותית. המחלקה לשירותים חברתיים חותרת למתן הזדמנות שווה וצמצום פערים תוך שמירה על הפרטיות וחיסיון המידע.

בנוסף לסיוע הטיפולי עוסקת המחלקה גם במתן סיוע חומרי על פי תקנות וחוקים של נזקקות וזכאות שנקבעים ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים. המחלקה פועלת עפ"י חוק והרשות המקומית אחראית על הפעלתה כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתווה את פעילותה המקצועית.

במחלקה צוותים בתחומים שונים המקיפים את מעגל החיים ובהם רצף שירותים מגיל ינקות ועד טיפול באזרחים ותיקים המותאמים לצרכיהם.

מבנה המחלקה
> במחלקה צוותים מומחים בתחום עליהם הם מופקדים
> צוות שלום המשפחה – טיפול בילדים ומשפחות.
> צוות נוצ"ץ – אחראי לטיפול בבני נוער ובצעירים וצעירות.
> צוות שיקום – אמון על הטיפול באוכלוסיית מוגבלים שכלית התפתחותית, נכים פיזית וחושית, אוטיזם ובריאות הנפש.
> האזרח הוותיק ומשפחתו – מתן מענים טיפוליים וקהילתיים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ומשפחתם.
> מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה – מטפלים בנשים וגברים החיים במעגל אלימות וכן בילדים חשופים לאלימות.
> מרכז לטיפול בהתמכרויות – מרכז המטפל במגוון דרכים במכורים לסמים, אלכוהול והימורים.
> צוות עבודה קהילתית – צוות עבודה קהילתית עוסק במגוון תחומים המשותפים לקהילה.
> מרכז בראשית – תחנה לטיפול משפחתי והכשרת אנשי מקצוע.