04-8573232

יום המודעות למניעת התעללות והזנחה באזרחים וותיקים מצויין בתאריך 15.6.22 ברחבי הארץ.

זהו יום חשוב שמטרתו להעמיד במרכז את התופעה שבה, אדם מבוגר נפגע על ידי התנהגות של בן משפחתו, באופן כזה המעמיד את זכויותיו לאיכות חיים, בריאות ובטחון, בסכנה.

התעללות או הזנחה הן תופעות מתמשכות ואיתור מוקדם שלהן עשוי למנוע סבל רב לאדם הנפגע, למשפחתו ולפוגע.

 

הפגיעה יכולה להיות באופנים שונים כמו הזנחה, פגיעה פיזית, נפשית, כלכלית והפרת זכויות והיא יכולה להתרחש בכל מקום בו האדם המבוגר נמצא.

 

תופעת הפגיעה באזרחים וותיקים מצד בן משפחה, היא קשה לזיהוי.

לרוב האדם המבוגר חש בושה עקב התנהגות בן משפחתו ומפרש זאת ככישלון אישי עד כדי שנמנע מלשתף אחרים. גם הפוגע עצמו מתבייש במעשיו ונמנע מלפנות ולבקש עזרה. גם בני המשפחה האחרים נמנעים מלבקש עזרה מחשש שמא אין פתרון לבעיה והם חוששים שמא התערבות אנשי המקצוע, תביא להסלמה בהתנהגות. כשנפגע מתמודד עם ירידה קוגניטיבית ותלות בפוגע, הרי שזה מקשה אף יותר על זיהוי הבעיה.

 

אנו ביחידה לטיפול באזרח הוותיק בסיכון, נמצאים לרשותכם כדי לסייע לכם בחשיבה על הדרך הנכונה להתמודד במצב הזה אצל הנפגע והפוגע כאחד.

 

מטרת היחידות לטיפול באזרחים וותיקים המתמודדים עם מצבים שיש בהם התעללות או הזנחה, היא לצמצם את הפגיעה בדרך של העלאת המודעות לתופעה, טיפול, ליווי, תמיכה, תיווך ומיצוי הזכויות ובכך לתרום לצמצומה.

 

לפרטים נוספים, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר דרך אתר אגף הרווחה והשירותים החברתיים, בטלפון 04857323

או במייל lilachb@tirat-carmel.muni.il