04-8573232

יום עיון אזורי לאנשי מקצוע בנושא גילנות

יום עיון אזורי לאנשי מקצוע בנושא גילנות – אלימות והקשר בניהן, במטרה להעלות למודעות את תופעות הגלנות כלפי אזרחים וותיקים.

האירוע התקיים בסיפרייה העירונית, ונכחו בו אנשי מקצוע שונים, מחברות סיעוד, בתי אבות, עובדי מחלקות רווחה מרשויות נוספות שבאזור, עובדי קופ"ח , ועוד.

גלנות – אפלייה על רקע גיל ,היא תופעה עולמית והוכח מחקרית כי היא מגבירה את תופעת ההתעללות וההזנחה כלפי אזרחים וותיקים.

במהלך היום נהנו המשתתפים מהרצאות מעניינות וחדשניות של גב' שרה הלפרין, וד"ר שרה אלון אשר להן ידע נרחב, ומומחיות בתחום ההתעללות והזנחה כלפי אזרחים וותיקים.

היחידה לטיפול באזרחים וותיקים בסיכון פועלת כדי להגביר את שיתופי הפעולה המקצועיים בעיר, ומטרתה להעלות את המודעות של אנשי המקצוע לנושא, ובכך להפחית במידה מסוימת את תופעת הגלנות כלפי אזרחים וותיקים .

היחידה לטיפול באזרחים וותיקים בסיכון

צוות האזרח הוותיק ומשפחתו