04-8573232

ימי תרבות והעשרה במסגרת פרוייקט "תור הזהב" לבני 60+