04-8573232

כתבה על כל אחד יחיד

שיקום – האגף לשירותיים חברתיים, הינה
תוכנית הסברה העוסקת בעיצוב עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלויות. התוכנית תפעל השנה
בארבע גני חובה בטירת כרמל. תודה למחלקת לחינוך על השותפות האמיצה!
התוכנית מועברת על ידי מנחה בעל מוגבלות, המגיע לתהליך של עשרה מפגשים בגן. בתהליך זה,
הילדים נפגשים עם נושאים ודמויות מעולמם של אנשים עם מוגבלויות ,על מנת להרחיב את הידע
ואת החוויה בצורה שתביא לעמדות חיוביות כלפי אלו ששונים מהם- שונים בכלל, וילדים עם
מוגבלויות בפרט.
המפגש עם השונה היא אחת הדרכים המשמשות מנוף משמעותי לבחינה ושינוי של תגיות ודעות
קדומות והכרת מציאות אחרת.