04-8573232

לכבוד חודש המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלויות, קמפיין ההסברה "פטור מתור" של האגף לשירותים חברתיים וקבוצת "מחוברות" יוצא לדרך .