04-8573232

מרכז עוצמה

 

מרכז עוצמה הינו שירות לקידום איכות החיים של אוכלוסיות החיות בעוני והדרה. ההתערבות היא  פרטנית, משפחתית ,קהילתית וכן-קידום מדיניות כאשר היחסים נבנים על בסיס של שותפות עם המטופל ועל הארגונים מתוך ההכרה בערכי  שוויון, הדדיות ושותפות .

 

תחומי ההתערבות הם-מיצוי זכויות, תעסוקה, כלכלת המשפחה ושילוב מיטבי בקהילה.

הפעילויות הקבוצתיות-לימוד עברית לנשי יוצאות אתיופיה, יריד זכויות, קורס נשי-עסקי בשיתוף עם מיזם מתעסוקה לרווחה ועוד.

מרכז עוצמה הינו שירות לקידום איכות החיים של אוכלוסיות החיות בעוני והדרה. ההתערבות היא  פרטנית, משפחתית ,קהילתית וכן-קידום מדיניות כאשר היחסים נבנים על בסיס של שותפות עם המטופל ועל הארגונים מתוך ההכרה בערכי  שוויון, הדדיות ושותפות .

תחומי ההתערבות הם-מיצוי זכויות, תעסוקה, כלכלת המשפחה ושילוב מיטבי בקהילה.

הפעילויות הקבוצתיות-לימוד עברית לנשי יוצאות אתיופיה, יריד זכויות, קורס נשי-עסקי בשיתוף עם מיזם מתעסוקה לרווחה ועוד.