04-8573232

נפרדים מקבוצת הסטודנטים לע"ס שנה א'

מחלקתנו ניפרדה היום במפגש סיכום שנה מרגש, מקבוצת הסטודנטים לע"ס, שנה ראשונה.
במפגש חלקו הסטודנטיות והסטודנט חוויות רבות שעברו השנה במחלקה, בטיפול בפונים, בפרוייקטים קהילתיים, ובעיקר במפגש אתכם העו"סיות והעו"סים שלנו.
הם התרשמו מאוד מהעבודה המקצועית שנעשית, מהעובדה שעובדות מגיעות עם חיוך ועם תשוקה בעיניים לעבודה.
במפגש הביעו הערכה רבה לעו"סיות שילוו אותן לאורך השנה. בנוסף חולק מכתב הערכה מטעם האוניברסיטה.