04-8573232

ערב קליל במועדון חברותא – גמלאי טירת כרמל