04-8573232

פטור מתור

בתאריך ה22.8.21 התקיימה פגישה בין ראש העיר – אריה טל ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים – איתנה שר שלום, עו"ס פארק נגיש, אפרת ורדי  מצוות שיקום ונציגות של "מחוברות" -מנהיגות להסברה משפחות  מיוחדות, בכדי לקדם בעיר את מימוש החוק  פטור מהמתנה בתור.

"מחוברות" תפעלנה לקידום החוק על ידי פניה לבתי עסקים ברחבי טירת כרמל ותציע להן להציב שילוט בבית העסק לפטור מהמתנה מתור. השילוט בתוך בתי העסק יסייע לבעלי כרטיס פטור מתור  להציג את הכרטיס ולממש את זכותם. כמו כן ,בקרב הציבור הרחב יעלה את המודעות לסבלנות וסובלנות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים. 

ראש העיר נתן את ברכתו לקידום הפרויקט. מנהיגות "מחוברות" וצוות שיקום באגף השירותים החברתיים, ימשיכו ויפעילו בקהילה.