04-8573232

קול קורא לאזרחים לבוא ולהתנדב במרכז שי"ל