04-8573232

קורס גישור נפתח בעיר

קורס גישור נפתח בעיר 🤝🤝
טירת כרמל מדברת אחרת
אגף לשירותים חברתיים מרכז גישור ודיאלוג מכשיר את הדור הבא של המגשרים בעיר.
המרכז הוא תחת משרד הרווחה וחלק מ50 מרכזי גישור בארץ ו18 מרכזים בהקמה. המגשרים בקרוב יצטרפו ל-1400
מגשרים מטפלים אשר הוכשרו במרכזים השונים בארץ.
ראש העיר מר אריה טל בירך את המשתתפים בקורס , הוא רואה חשיבות רבה בהצלחה המרכז והטמעת השפה הגישורית בעיר דרך המשתתפים המרכז והאגף לשירותים חברתיים.
בקורס השתתפו אנשי מקצוע ,אנשי מפתח בעיר ותושבים אשר מאמינים בהקשבה אמפתיה סובלנות הדדיות ועוד… .