04-8573232

קורס לק ג'ל לנערות מית"ר

נערות המיתר התחילו היום קורס לק גל ..😍🤩
בו הן לומדות את יסודות העבודה ומתנסות על ידי מנחה מקצועית.