04-8573232

פתיחת חוג חבל לילדים עם צרכים מיוחדים

תכנית "פארק נגיש", צוות שיקום , מודיעה בהתרגשות על פתיחת חוג חבל לילדים עם צרכים מיוחדים! להרשמה ובחירת שעה מועדפת-יש למלא את השאלון המצורף: